Zavrieť
(0) položiek
Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.
Všetky kategórie
  Filters
  Mena € / CZK
  Hľadanie

  Chcete nabíjať batériu alebo podporiť studený štart? Potrebujete viac informácií o nabíjaní a štartovaní?

  Obsah článku

  • Olovený akumulátor - konštrukcia
  • Olovený akumulátor - vlastnosti
  • Údržba a nabíjanie autobatérií - postup
  • Najčastejšie poruchy autobaterí
  • Čo je dobré vedieť o podpore štartu

  Olovený akumulátor - konštrukcia
  Dnes, najčastejšie používané autobatérie, sú olovené s náplňou riedené kyseliny sírovej. Základ takejto autobatérie tvoria dve olovené dosky (póly) oddelené izolačným separátorom. To je základ jedného článku batérie. Články autobatérie sú potom pospájané do série. Počet článkov autobatérie je daný výsledným napätím autobatérie - najčastejšie 12 alebo 24 V. Veľkosť dosiek článku určuje kapacitu autobatérie. V autobatériu prebieha pri nabíjaní a vybíjaní obojsmerný chemický proces vyjadrený vzorcom:
  PbSO4 + H2O + PbSO4 ↔ Pb + 2H2SO4 + PbO2
  pričom smer šípky vpravo popisuje proces nabíjania a smer šípky vľavo proces vybíjania. Pri nabíjaní kyselina sírová nadobúda na koncentráciu, elektrolyt hustne. Pri vybíjaní naopak elektrolyt redne. Toto sú, okrem iného, ​​veľmi dobre identifikovateľné znaky stavu nabitia autobatérie. Ďalším znakom nabitia autobatérie je jej napätie. 

  Olovený akumulátor - vlastnosti
  Na začiatku procesu nabíjania je napätie na článok batérie 1,75-2,2 V a hustota elektrolytu 0,95-1,15 g / cm3. V strednej fáze nabíjania sa napätie na článok zväčší na 2,2-2,45 V a hustota elektrolytu je 1,25 g / cm3. Od tohto okamihu začína autobatérie tzv. "Variť", okrem rozkladu síranu sa spúšťa elektrolýza vody na vodík a kyslík. Konečné znaky nabitia sú pri bezchybnej autobatérie (pri pripojenej nabíjačke): napätie na článok 2,7-2,8 V. V tejto fáze je proces nabíjania ukončený a ďalej prebieha iba elektrolýza vody.
  V tejto fáze má autobatérie tiež najnižší vnútorný odpor (cca 0,001 Ω) To je veľmi dôležité pre štart. S poklesom stavu nabitia stúpa tento vnútorný odpor, to má za následok zmenšenie štartovacieho prúdu. Tiež znižovaní teploty elektrolytu zvyšuje rapídne vnútorný odpor autobatérie. Keďže u bežného benzínového motora je štartovací prúd cca 70-130 A je hodnota vnútorného odporu autobatérie veľmi dôležitá, čím je nižšia tým lepšie pre štart.

  Údržba a nabíjanie autobatérií
  Väčšina dnešných moderných autobatérií sa dodáva v naplnenom a nabitom stave. Olovené batérie ale podliehajú procesu tzv. Samovybíjania, a preto je dôležité, ak nie je batéria nabíja za jazdy, ju občas nabiť nabíjačkou. Aj zdravá batérie sa po cca 3 mesiacoch sama vybije.
  Štandardne sa odporúča nabíjať olovené autobatérie prúdom I (A) = 0,1 C (Ah) kde C je kapacita autobatérie uvedená na jej štítku. Možno samozrejme nabíjať i väčším prúdom, ale iba do začiatku plynovania batérie, potom prúd znížiť.
  Ak sa zanedbá nabíjanie batérie a batéria je dlho vo vybitom stave, hrozí jej tzv. "sulfatácia", čo je len ťažko vratný jav kedy sa na olovených doskách usádzajú kryštáliky síranu olovnatého a batéria mení zásadným spôsobom svoje vlastnosti.
  Hlavnými znakmi sulfatovaného akumulátora sú: plynovanie článkov krátko po začatí nabíjania, zväčšené svorkové napätie na batérii krátko po začatí nabíjania, skoré zahriatie pri nabíjaní a rapídna strata kapacity autobatérie. Ako bolo už popísané, sulfatácia je ťažko odstrániteľný jav, niekedy ju možno čiastočne odstrániť opakovaným nabíjaním veľmi malým prúdom
  Inab (A) = 0,05-0,025 x C (Ah)
  Nabíjanie je potom veľmi dlhé a batérie pri ňom, na konci nabíjania musí vykazovať znaky úplného nabitia popísané už vyššie.
  Sulfatácia batérie je častou príčinou reklamácií nabíjačiek s automatickým vypnutím po dosiahnutí nabitia. Ako bolo už vyššie uvedené sulfatovaná batéria krátko po zapnutí na nabíjanie vykazuje zvýšené napätie na svorkách a automatický nabíjač to vyhodnotí ako úplné nabitie batérie. V tomto prípade sa nejedná o chybu nabíjača ale vadu batérie.

  Najčastejšie závady autobatérií
  Okrem sulfatácie je najčastejšou vadou olovené batérie je tzv. skratovaniu článku. To je spôsobené usadením vodivého kalu rozpadnutej olovenej dosky článku batérie, ktorý skratuje dosky článku opačnej polarity. Batéria má potom veľký vnútorný odpor, znížené celkové svorkové napätie batérie o cca N x 2 V kde N je počet chybných článkov. Po pripojení nabíjačky k takejto batérii, nabíjač dáva neúmerne väčší prúd, prípadne je odpojený nadprúdovou ochranou. Takto chybná batéria je ďalej nepoužiteľná.
  Ďalšia najčastejšou chybou je zamrznutie vybitej batérie a následné prasknutie obalu. Takéto poškodenie vyrieši len ekologická likvidácia batérie.

  Čo je dobré vedieť o podpore štartu
  Zásada prvá hovorí, že je zbytočné a škodlivé podporovať štart s chybnou, napr. skratovanou batériou. Pri spustení štartovacieho zdroja do takejto batérie je väčšina energie (prúdu) štartovacieho zdroja zmarená vo chybnej batérii. Zásada druhá je nikdy nepoužívať pomocný štart bez pripojenej štartovacie batérie. Toto sa netýka sa pomocných štartovacích zdrojov s vlastným akumulátorom !!
  Pomocný štart sa využíva väčšinou za mrazu, kedy prirodzeným fyzikálnym procesom má olovená batéria vplyvom nízkej teploty elektrolytu nižší kapacitu a väčší vnútorný odpor než za teploty napr. 20 ° C aj keď je normálne nabitá.
  Čo je potrebné pred pripojením štartovacieho zdroja skontrolovať? Ako bolo napísané vyššie musí byť batéria v prevádzkyschopnom stave, nesmie mať fatálne chyby. (Skratovaný článok apod.) Je potrebné skontrolovať silové svorky pripojenia akumulátora vo vozidle. Prechod medzi svorkou kábla a kontaktom batérie nesmie byť zoxidovaný a musí byť pevne dotiahnutý. Pokiaľ nie je dodržaná táto podmienka je na kontaktoch batérie významný prechodový odpor. Pri spustení štartovacieho zdroja, kedy je batéria krátkodobo zaťažovaná zvýšeným napätím a slúži ako vyrovnávač napätia, môže pri prechodovom odpore na kontaktoch batérie vniknúť do elektrického rozvodu automobilu prepätie. To môže za obzvlášť nepriaznivých okolností poškodiť elektronickú výbavu auta.
  Toto nebezpečenstvo dokážu eliminovať iba pulzne riadené nabíjačky s podporou štartu napr. Modely Telwin - Startronic a Digistart, u ktorých je elektronicky zamedzené vzniku prepätia.
  A teraz samotný postup pri spustení pomocného štartu. Pred spustením pomocného štartu "oživte" batériu pripojením na zvýšený nabíjací prúd zhruba na 10-15 min. Potom spustite podporu štartu a začnite štartovať. Podporu štartu obmedzte na čo najkratšiu dobu 3-5 s. Ak v tomto čase motor nenaskočí spravte pauzu cca 2-5 min. v ktorej znovu oživte batériu zvýšeným nabíjacím prúdom a potom opakujte štart.

   Naša ponuka:

  Zanechajte svoj komentár