Zavrieť
(0) položiek
Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.
Všetky kategórie
  Filters
  Mena € / CZK
  Hľadanie

  Ako funguje plazmová rezačka a čo je dobré vedieť pred nákupom

  Ako funguje plazmová rezačka a čo je dobré vedieť pred nákupom

  OBSAH ČLÁNKU
  1 / Ako funguje plazmová rezačka
  2 / Ďalšie spôsoby zapálenie oblúka
  3 / Druhy plazmových rezačiek Telwin
  4 / Na čo dbať pri prevádzke plazmové rezačky
  5 / Rady pred nákupom plazmové rezačky

  Naša ponuka plazmových rezačiek TU >>>>>
   
  1 / Ako funguje plazmová rezačka
  Plazmová rezačka je elektrické zariadenie, ktoré elektrickým oblúkom ionizuje privádzaný plyn v špeciálnom zariadení a táto plazma (horúci ionizovaný plyn) je z tohto zariadenia vyfukovaná. Viac o vlastnostiach plazmy pozri Wikipedia tu. Plazma má vysokú teplotu a je schopná veľmi účinne taviť kovové materiály. Zariadenie, v ktorom plazma u plazmové rezačky vzniká sa nazýva plazmový horák.
  Ako to celé funguje? Plazmová rezačka sa skladá z elektrického zdroja a plazmového horáka. Do plazmového horáka je privedený stlačený vzduch. V zdroji sa vyrobí vysoké napätie, to sa privedie do ionizačnej komory plazmového horáka. V ionizačné komore plazmového horáka vznikne elektrický oblúk. Do tohto oblúka sa vháňa stlačený vzduch. Tento vzduch je oblúkom ionizovaný. Ionizovaný plyn - plazma o vysokej teplote je vyfukovaný von z ionizačnej komory plazmového horáka. Touto plazmou potom možno veľmi dobre taviť kov v relatívne veľkej rýchlosti. Toho sa práve využíva pri delení kovových materiálov.
  Na obrázku ionizačnej komory plazmového horáka je vidieť princíp vzniku oblúka. Plazmové rezačky Telwin majú rozfázovanie vývoj plazmy do dvoch krokov. V prvom kroku sa zapáli tzv. Pilotný oblúk, tzn. , že oblúk vzniká iba v komore plazmového horáka, viď obr. vľavo. Tento pilotný oblúk horí cca 3 sek. Počas týchto 3 sek. musí obsluha horák priblížiť k rezanému materiálu, plazmový oblúk preskočí na oblúk medzi horákom a rezaným materiálom. Ak by nedošlo k preskočenie oblúka z horáka na rezaný materiál, pilotný oblúk po cca 3 sek zhasne a postup sa musí opakovať. Proces rezania je znázornený na obr. vpravo.
  Popis ionizačnej komory plazmového horáka viď obr .:

   
  Plazmová hořák popis
   
  Legenda:
  1 / Generátor vysokého napätia - v prvej fáze - pilotný oblúk je generátor na 3 sek. pripojený na vnútornú časť ionizačnej komory plazmového horáka. Viď obr.vľavo
  2 / V druhej fáze po 3 sek. sa generátor vysokého napätia prepne na vnútornú elektródu plazmové komory horáka a na rezaný materiál. Viď obr.vpravo.
  3 / Vnútorné elektróda ionizačnej komory plazmového horáka.
  4 / Ionizačná komora plazmového horáka.
  5 / Vonkajšie kovová časť ionizačné komory kam je pripojený generátor vysokého napätia vo fáze pilotného oblúku.
  6 / Vyfukovanie horúcé plazmy, ktorá reže materiál
  7 / Rezaný materiál
   
  2 / Ďalšie spôsoby zapálenie oblúka
  Ešte stojí za zmienku dva spôsoby zapaľovanie oblúka. Predtým sa používalo tzv. kontaktné zapaľovanie, tzn, že obsluha sa musela dotknúť vyfukovacie tryskou horáka priamo deleného materiálu. Pritom dochádzalo k opaľovanie a deformácii vyfukovacie trysky, tá sa musela často meniť. Tento spôsob zapaľovania už používajú len technicky zastarané rezačky, firma Telwin takéto stroje nevyrába.
  Druhý spôsob zapálenia oblúka je vysokofrekvenčným vysokým napätím HF, kedy vysokofrekvenčné vysoké napätie zapáli bezkontaktne oblúk medzi plazmovým horákom a rezaným materiálom. Od tohto spôsobu zapaľovania firma Telwin odišla, všetky plazmové rezačky Telwin používajú len zapálenia pilotným oblúkom. Zapaľovanie HF VN napätím sa opustilo z dôvodu rušenia ovládacích obvodov plazmových plotrov pri strojnom rezaní vysokofrekvenčným vysokým napätím.
  Vybrané druhy plazmových rezačiek Telwin sa dajú napojiť práve na plotre pre priemyselné rezanie, vymení sa iba ručné plazmový horák za strojné, umiestnený na plotri. Tieto strojné horáky majú dĺžku 12 m, môžu byť teda použité na delenie rozmerných materiálov.
   
  3 / Druhy plazmových rezačiek Telwin
  V súčasnej dobe firma Telwin ponúka len plazmové rezačky na báze invertorovej technológie. Takáto plazmový rezačka nemá napájací trafo, je čisto elektronická, teda ľahká a kompaktných rozmerov. Plazmové rezačky Telwin ponúkame buď s integrovaným kompresorom alebo rezačky s pripojením na externý zdroj stlačeného vzduchu, najčastejšie kompresor. Plazmové rezačky s tradičnou technológiou kde základom je napájací trafo už nie sú v ponuke.
  Plazmová rezačka potrebuje k svojej činnosti stlačený vzduch (môže byť aj iné médium napr. U stacionárnych rezačiek) Stlačený vzduch je do plazmové rezačky buď dodaný z externého zdroja, alebo má plazmová rezačka integrovaný malý kompresor.
  Taká plazmová rezačka s kompresorom je vhodná pre montážne účely, je malá, prenosná, ale jej výkon je limitovaný práve výkonom vstavaného kompresora.
  Väčšina výkonných plazmových rezačiek má teda prívod stlačeného vzduchu z externého zdroja.
   
  4 / Na čo dbať pri prevádzke plazmové rezačky
  Prvé na čo je potrebné dbať pri prevádzke plazmové rezačky je kvalita prívodu stlačeného vzduchu. Je potrebné, aby stlačený vzduch bol čo najsuchší, a aby neobsahoval vodu a olejové pary. Vlhkosť a olejové pary môžu znečistiť ionizačné komoru horáka a spôsobiť jeho nefunkčnosť. To najlepšie zaistíte tak, že na výstup kompresora alebo na vstup rezačky umiestnite kombinovanú jednotku ako odlučovač oleja a vody. Niektoré plazmové rezačky Telwin majú takú jednotku v základnej výbave. Ďalšia možnosť je použiť bezolejový kompresor, u ktorého odpadajú olejové pary - napr. Tu ....
  98% závad u plazmových rezačiek sa vyskytne v plazmovom horáku. Plazmový horák je pomerne háklivé zariadenie, ktoré je potrebné udržiavať v čistote a s nepoškodenými vnútornými komponentmi, inak plazma nefunguje.
   
  5 / Rady pred kúpou plazmové rezačky
  Počítajte s tým, že budete bude musieť časom meniť vnútorné diely horáka, tzn. elektródy, výstupné trysky, difúzor rozvodu vzduchu, ktorý sa rád upchá ak používate nekvalitný vzduch. To je všetko spotrebný materiál, ktorý je potrebné mať stále v zásobe. A v tom je to úskalia. Dobrá rada pred nákupom plazmové rezačky: kupujte len taký stroj, kde budete mať možnosť nakúpiť originálny spotrebný materiál ako sú trysky, elektródy difúzory pod. Plazmová rezačka je pomerne nákladná investícia a ak kúpite rezačku s "výhodnou cenou", môže nastať problém. Pri použití neoriginálnych dielov rezačka nefunguje a investície do lacného stroja je potom problematická. Také sú mnohoročné skúsenosti kedy sa na nás obracajú zákazníci čo "výhodne" nakúpili.
  Ako bolo už povedané, plazmový rezačka je pomerne nákladná investícia a je dobré mať zaistený servis pre prípad vážnejšej poruchy. Plazmové rezačky Telwin súčasnej ponuky sú už iba invertorové, elektronické. Hľadať prípadnú poruchu v takomto stroji vyžaduje kvalifikovaný servis. Naši servisní technici sú pravidelne školení u výrobcu Telwin práve pre tieto prípady. Máme aj kvalitné poradenské zázemie práve priamo u výrobcu v Taliansku formou tzv. "Priateľa na telefóne", s ktorým môžeme konzultovať technický problém on-line.
  Zanechajte svoj komentár