Ako vybrať kompresor a základné odporúčania pre jeho prevádzku

Obsah článku

 • Výber podľa výrobcu
 • Ako zistiť potrebný výkon kompresora pre moju potrebu
 • Druhy použitia kompresorov
 • Ako veľkú tlakovú nádobu
 • Kompresor olejový alebo bezolejový?
 • Hlučnosť kompresora
 • Umiestnenie kompresora
 • Prevádzka kompresora
 • Trocha legislatívy
 • Niečo z bezpečnosti

  Vážení zákazníci dovolíme si Vám dať stručný návod ako postupovať pri výbere kompresora. V tomto článku nebudeme príliš teoretizovať, ale zhrnieme iba naše 15-ročné skúsenosti z oblasti predaja piestových kompresorov v kategórii sacieho výkonu do 1400 lt / min.
  Výber kompresora podľa výrobcu a konštrukcie

  Najprv si získajte relevantné informácie o výrobcovi kompresora. Táto informácia by Vám mala napovedať niečo o kvalite a prípadné možnosti získania náhradných dielov. Za istú dobu prevádzky budete určite potrebovať náhradný diel a môže sa stať, že kvôli drobnosti môžete kompresor vyhodiť pokiaľ nedostanete náhradný diel. Veľká časť európskej produkcie kvalitných kompresorov už spomínané kategórie pochádza od talianskych výrobcov aj keď sa predávajú pod značkami znejúcimi nemecky.
  Zvláštnou kategóriou sú malé kompresory dovážané z Ázie pod NO NAME značkami. Je s nimi zaplavený trh. Sú to väčšinou tvarové plagiáty európskej produkcie. Kompresory na obrázku vyzerajú úplne zhodne, prekvapenie býva niekedy pod kapotážou. Dnes ale vyrába v Číne kde kto, ale renomovanej firmy tam vyrábajúce si aj v tamojších podmienkach kvalitu väčšinou uvidia. Európsky výrobca vyrábajúci v Ázii si určite nedovolí používať na výrobu recyklované materiály, nevhodné na výrobu, tak ako sme toho svedkami u tamojších "tiež výrobcov".
  U malých kompresorov sa vždy zaujímajte o to, či sa jedná o axiálne konštrukciu, alebo je prevod na kompresor cez remienok. Aký je v tom rozdiel? Axiálne prevedenie malých kompresorov je také, že os motora je v jednej rovine s osou kompresora a obe súčasti sú spojené vykonaním drážka-pero. Kompresor a motor majú teda zhodné otáčky. Motor u tejto konštrukcie je vždy indukčné (bez kief), teda výkonovo odolný.
  Druhá možnosť je poháňať kompresor kefovým motorom cez remienok. U takejto konštrukcie je vždy použitý vysokootáčkový kartáčový motor a prevod do pomala na kompresor je riešený drážkovým remienkom. Toto technické riešenie sa hodí naozaj len pre malé prenosné kompresory. Ak je remienok preťažovaný, preklzuje a často sa spáli. Problémy potom tiež zůsobuje rozbeh kompresora, remienok často preklzuje a kompresor sa ťažko rozbieha.

Ako zistiť potrebný výkon kompresora pre moju potrebu?
Základný orientačný technický údaj je sací výkon kompresora a max. Tlak v tlakovej nádobe. Hodnota sacieho výkonu je často skrývanie za obrovský objem tlakovej nádoby, ktorá nemá až tak zásadný význam. Objem tlakovej nádoby nám skôr napovedá aký objem energie máme naakumulovaný v podobe stlačeného vzduchu na okamžité použitie. Sací výkon kompresora (pre jednoduchosť jednopiestového kompresora) je objem valca x počet otáčok a udáva sa v lt / min. To je jediný relevantný údaj o výkone kompresora a udáva ho každý výrobca. Aký je výkon na výstupe kompresora je dané hodnotou momentálneho tlaku stlačeného vzduchu a jeho momentálnej teplotou a tieto hodnoty sú veľmi premenné. Ak už sa udáva výkon kompresru na výstupe, je to pri hodnote tlaku 6-7 bar a dôjde sa k nemu nasledujúcim výpočtom. Ak budete na kompresor pripájať pneumatické náradie, u neho je udávaná hodnota spotreby vzduchu pri určitom tlaku, voľbu výkonu kompresora k takému spotrebiču vykonáte tak, že vypočítate z udávaného sacieho výkonu kompresora 60% a to je orientačne výstupný výkon pre daný spotrebič vzduchu. Odporúčame zvoliť ešte nejakú rezervu, hlavne podľa intenzity odberu vzduchu.

Druhy použitia kompresorov
Ak potrebujete kompresor na nafukovanie pneumatík, bazénu, lôpt a pod., Nemusíte sa nejako zvlášť zaoberať jeho sacím výkonom, ten by sa mal pohybovať niekde nad 100 lt / min u tohto použitia je skôr dôležitejšie hodnota max. Tlaku. Taký kompresor nepotrebuje tlakovú nádobu ako zásobník energie. Ak budete na kompresor pripájať pneumatické náradie, najprv si u neho zistite jeho spotrebu vzduchu a potom spočítajte podľa predchádzajúceho návodu nutný výkon kompresora. Vždy po výpočte zvoľte výkon kompresora s rezervou, vyvarujete sa tak nadmernému opotrebeniu stroja. Nie sú ojedinelé prípady, kedy zákazník zvolí výkon kompresora podľa ceny tzv. "Na doraz" a za pol roka príde pre nový stroj z dôvodu nedostatku jeho výkonu.

Ako veľkú tlakovú nádobu?
Tlaková nádoba kompresora (inak tiež veterník) je zásobník energie vo forme stlačeného vzduchu. Ako bolo už spomenuté, na nafukovanie pneumatík alebo bazénov nepotrebujete kompresor s nádobou. Veľkosť tlakovej nádoby voľte skôr vzhľadom na to, či sa budú v odberoch stlačeného vzduchu vyskytovať nárazové intenzívne odbery. Na to je dobré vedieť ako časté tieto nárazy budú a aká bude spotreba stlačeného vzduchu. Ak to nie ste sami odhadnú, zavolajte a pokúsime sa Vám s voľbou poradiť podľa našich skúseností.

Kompresor olejový alebo bezolejový?
Olejový kompresor má mazanie valca prispôsobené podobne ako u spaľovacieho motora. Olej je v tomto prípade rozstrekovanie do priestoru valca pod piestom kľukovky a piestnym krúžkom stieraný späť. U tohto druhu kompresora sa dostávajú olejové pary do stlačovaného vzduchu. Ak sa ku kompresoru pripája pneumatické náradie, nie je to na škodu, niektoré pneumatické náradie sa rovnako musí přimazávat pridaním oleja do výstupu stlačeného vzduchu.Bezolejový kompresor nemá klasický piest kvôli zamedzeniu nadmerného trenia, ale na ojnici je přpevněna tenká doštička so špeciálnym teplotne a oděruodolným tesnením .Takovýto kompresor nemá v stlačenom vzduchu nachádzajú olejové pary a je vhodný pre potravinárstvo, pre reštaurácie na výčap piva, akvaristiku apod. Pri tomto kompresora je ale limitovaný výkon práve jeho konštrukcií.

Hlučnosť kompresora
Hlučnosť kompresora je tiež dôležitý parameter, zvlášť keď je umiestnený priamo v pracovnom priestore. U každého výrobcu sa dá zistiť hlučnosť kompresora. Základné laickej kritérium pre zistenie úrovne hluku sú otáčky a výkon kompresora. Všeobecne platí, že čím vyššie sú otáčky kompresora, tým je vyššia jeho hlučnosť. V našej ponuke kompresorov sú stroje označené Long Life, čo je označenie pre kompresory so zníženými otáčkami a tým aj predĺženou životnosťou. Tu sa ponúka použitie dvoupístových kompresorov, ktoré majú už z konštrukcie nižšie otáčky než jednopiestové axiálne kompresory. Pokiaľ má byť kompresor používaný k intenzívnej pracovnej činnosti, mal by byť umiestnený mimo pracovný priestor.

Umiestnenie kompresora
Pri kompresore používanom len príležitostne jeho pracovné umiestnenie neriešime. Taký kompresor je len treba skladovať v suchom temperovanom priestore. Pri kompresoroch určených k pracovnej činnosti je lepšie zvoliť stanovište mimo pracovný priestor a tlakový vzduch priviesť na pracovisko tlakovou hadicou alebo zriadiť rozvod tlakového vzduchu po prevádzke. Taký kompresor by mal byť umiestnený v temperovanom priestore, mimo priameho slnečného žiarenia. Pokiaľ by bol kompresor v zime vystavený teplotám pod bod mrazu, budete mať problémy s jeho rozbehom. Pokiaľ bude kompresor v lete na priamom slnku bude sa zbytočne prehrievať.

Prevádzka kompresora
Prevádzka kompresora začína jeho pripojením k sieti a potom spustením. Nabiehajúci kompresor začína tlačiť vzduch do tlakovej nádoby. V tejto fáze je otvorený odvzdušňovací ventil, ktorý otvára priestor valca, pri nábehu kompresora sa ozýva syčanie akoby unikal vzduch netesností. Tento odvzdušňovací ventil umožňuje nábeh kompresora bez protitlaku vo valci a uľahčuje jeho rozbeh. Odvzdušňovací ventil sa automaticky uzavrie cca po 20sek. od nábehu kompresora. Tento odvzdušňovací ventil väčšinou býva súčasťou tlakového spínača. Ak kompresor natlačia vzduch na požadovanú hodnotu, tlakový spínač vypne kompresor a odvzdušňovací ventil opäť automaticky odtlakuje priestor nad piestom a tak pripraví kompresor k ďalšiemu štartu. Nikdy preto nevypínajte idúci kompresor vytiahnutím zo zásuvky, obídete tým funkciu automatického odvzdušnenie valca a kompresor sa pri ďalšom nábehu nerozbehne, hrozí spálenie motora.
Tlakovú nádobu kompresora pravidelne odkalujte vypúšťacím ventilom. V tlakovej nádobe sa zráža atmosférická vlhkosť a olejové pary. Dôležité je u olejových kompresorov kontrolovať hladinu oleja v kľukovej skrini, väčšinou priezorom na kľukovej skrini kompresora.
U kompresorov s prevodom klinovým remeňom pravidelne kontrolujte jeho napnutie. Na kompresore nevykonávajte žiadne neodborné úpravy a zaistite jeho pravidelnú revíziu kompresora a zvlášť tlakovej nádoby. Chráňte pred poškodením poistný ventil tlakovej nádoby.

Trocha legislatívy
Každý kompresor by mal byť vybavený vyhlásením o zhode od výrobcu a k tlakovej nádobe by mal byť priložený pasport tlakovej nádoby a poistného ventilu. Tieto doklady bude neskôr predkladať revíznemu technikovi pri pravidelnej revízii. Preto tieto doklady starostlivo uschovajte.

Niečo z bezpečnosti
Kompresor je strojné zariadenie a ako s takým treba zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v návode na obsluhu. Niečo iné je tlaková nádoba kompresora. To je tzv. "Vyhradené zariadenie" podliehajúce osobitným predpisom. V tlakovej nádobe je stlačený vzduch a to je len iná forma energie. Prípadné prudké uvoľnenie stlačeného vzduchu je veľmi nebezpečné, pretože vzduch je objemovo stlačiteľný a pri rozpínaní uvoľňuje veľké množstvo energie. Voda je tiež tlakovatelná, ale objemovo nestlačiteľná, preto pri prukém znížení natlakované vody nedochádza k uvoľneniu energie ako u stlačeného vzduchu.
Z týchto dôvodov venujte tlakovej nádobe kompresora osobitnú starostlivosť. Zaistite u revízneho technika pravidelné revízie. Chráňte súčasti tlakovej nádoby pred mechanickým poškodením. Napr. urazený poistný ventil tlakovej nádoby sa stáva v okamihu urazení nábojovým projektilom aj s jeho známymi účinkami.

Nerobte žiadne neodborné úpravy a opravy na kompresora, poistného ventilu ani na tlakovej nádobe!

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.