Alfin Trading s.r.o. - vybavení pro dílnu, dům a zahradu - svářecí technika, svářečky, kompresory, nabíječky


Obchodné podmienky pre velkoodberatelov

 

Přístup do VO sekce

Vážený zákazníku, byl Vám umožněn vstup do VO sekce našeho e-shopu. Přístup je udělován pro jednu fyzickou nebo právnickou osobu a je nepřenosný a dále nesdělitelný. Pokud by bylo zjištěno, že byl přístup zneužit a poskytnut další osobě, bude Vám tento přístup zablokován.

Objednávka - kupní smlouva (velkoodběratelé)

Řádně vyplněná objednávka uskutečněná kupujícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu je zároveň návrhem kupní smlouvy. Cena je stanovena na webové stránce a je tedy veřejně přístupná, považuje se za součást kupní smlouvy. Po odeslání objednávky elektronickým způsobem, je zpětně kupujícímu zasláno vyčíslení celkové částky k úhradě. Okamžikem převzetí zásilky kupujícím, nabývá kupní smlouva účinku. 
U dodávek účtujeme expediční náklady. U zvlášť těžkého zboží při kusové dopravě (svářečky, kompresory apod.) účtujeme příplatek k expedičním nákladům, které se Vám objeví v nákupním košíku  před  odesláním objednávky.Objemnější objednávky se dopravují naší vlastní dopravou, náklady na dopravu se stanovují individuálně, popř. se neúčtují. (podle objemu objednávky)

Obchodním organizacím se expedují pouze objednávky přesahující 5000,- bez DPH. Vyjímečně po tel. domluvě lze tuto částku snížit. Zákazník odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. Prodávající může od smlouvy odstoupit pokud není schopen z objektivních důvodů uskutečnit plnění a nedohodne-li se s kupujícím jinak. Pokud by kupující zaplatil zboží předem (např. při objednávce atypického zboží) a prodávající nebyl schopen plnění, je prodávající vrátit čásku ihned po písemném odstoupení kupujícího od smlouvy. Pokud kupující požaduje odstoupení od smlouvy z jiných důvodů než bylo uvedeno výše je povinnen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé odstoupením od smlouvy. A to zejména náklady za balné, poštovné a náklady vzniklé při individuální zakázce, kdy se zboží objednává na „zakázku“. Podmínkou vrácení zboží je, že zboží bude vráceno nepoužité, v originálním balení s originálním příslušenstvím, nepoškozeno.

SLEVY: 

Obchodní sleva je poskytována individuálně dohodou, s ohledem na typ obchodu, odebíraná množství apod.

U akčních nabídek je cena pevná a nevztahují se na ní žádné další slevy.

Zákazníci (obchodní odběratelé) používající nekalé obchodní praktiky v zápasu o klienty nebudou slevově preferováni. Jedná se zejména o nedodržení doporučených min. cen, skryté či veřejné poškozování konkurence, nabízení nekalých obchodních nabídek klientům s cílem skrytě znevýhodnit konkurenci. Takováto jednání mohou vést z naší strany i k ukončení obchodní spolupráce.

Platby

Možné platby jsou:

  • v hotovosti (dobírka)
  • rychlá platba převodem (splatnost do 3 dnů, je podmíněna rámcovou kupní smlouvou u stálých a spolehlivých odběratelů)
  • převodem s dohodnutou dobou splatnosti (je podmíněna rámcovou kupní smlouvou u stálých a spolehlivých odběratelů)

Reklamace a servis

Na veškeré zboží se vztahuje standartní záruka 24 měsíců pro konečného spotřebitele-občana. (zaruční podmínky dané občanským zákoníkem par.620) Pro firmy s IČO platí záruka na veškeré dodané zboží 12 měsíců. (vztahy mezi firmami s IČO upravuje Obchodní zákoník) Jako záruční vady jsou uznávány vady vzniklé vadnou montáží nebo použitím vadných dílů při výrobě. Součástí každé dodávky je "návod k obsluze" v českém jazyce. Záruční vady odstraníme v zákonně stanovené lhůtě 30 dní, buď opravou nebo výměnou výrobku za nový, popř. výrobek dobropíšem. Záruka se prodlužuje o čas kdy byl výrobek v opravě. Reklamované výrobky stahujeme od odběratelů do opravy na vlastní náklady, úhradu dopravy účtujeme reklamujícímu pokud je reklamace neoprávněná, nebo byla vada způsobena zákazníkem, nebo se jedná o běžné opotřebení, tedy neoprávněné reklamace.
Prodávající nenese zodpovědnost za vady vzniklé přepravou, vady způsobené vyšší mocí (přírodní katastrofy), za vady vzniklé nesprávným zacházením, porušením pokynů v návodu k obsluze a vady vzniklé použitím výrobku k jiným účelům než pro jaké je určen. Záruka se neuznává při neoprávněném a neodborném zásahu do výrobku. Záruka se nevztahuje též na běžné opotřebení výrobku. (např. opotřebované uhlíky). K reklamaci je nutné přiložit řádně vyplněný originál záručního listu a doklad, nebo kopii dokladu o koupi. Zboží předkládané k reklamaci musí být v čistém stavu a řádně zabaleno, aby nebylo poškozeno dopravou, nejlépe v originálním balení. Při neoprávněné reklamaci má prodávající právo zákazníkovi vyúčtovat náklady vzniklé posouzením výrobku.

Ostatní

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravní firmy PPL, způsob úhrady dobírkou, pokud není dohodnuto jinak, např.u stálých klientů fakturou-převodem při dobré platební morálce. Komunikace probíhá většinou elektronickou formou nebo telefonicky, čísla telefonů jsou uvedeny na webových stránkách. Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data žádným třetím osobám a zaručuje nezneužitelnost dat.

 


V našej ponuke nájdete zariadenie pre dielne, domáce potreby, elektro, kancelárské zariadenie, a dialšie.

Po prezrení nážho katalógu si vyberte jednu z hlavných kotegórií produktov v hornej časti stránky, alebo môžte použiť vyhľadávací formulár nad týmto textom, kam môžte zadať typ, kód alebo označenie tovaru ( napr. "kompresor", "zváračka" atd.).

Tovar môžte zakúpiť v našom e-shope. Registrácia nie je k nákupu povinná, ponúká však niektoré výhody.